Algae Collector tuotteelle Business Finlandiasta myönnetty rahoitus käynnistää projektin Lake Okeechobeessa ( USA Miami ) tehtävälle täysimittaiselle pilotille US ARMY Corps of Engineeringin kanssa.

Yli miljoonan euron kokonaisrahoituksella yhtiön tarkoituksena on todentaa tuotteen ominaisuudet ja mobiilin tuotantolaitoksen edut asennettuna kohdealueelle täysimittaisessa toiminnassa. Pilotilla tutkitaan tuotteen jo todennettuja ominaisuuksia levän ja ravinteiden keräämiseksi laajamittaisesti vesistöistä ja hyötyjä uudelleen sijoitettaessa kerätty aines maanparannusaineeksi. Toteutuessaan suunnitellusti hanke kierrättää maataloudesta jo kertaalleen karanneet ravinteet takaisin peltoon tai muuksi kasvualustaksi. Poistamalla ravinteet vesistöstä parannetaan vesistön tilaa ja toistamalla käsittelyä muutetaan levän kasvuolosuhteita merkittävästi huonommaksi. Algae Collector sitoo kerätyn ravinteen itseensä pitkäaikaisesti, jolloin kasvi ehtii hyödyntämään niitä ja sadevesi tai kastelu ei liuota ravinteita takaisin vesistöön. Kohdealueella yhteistyökumppaneina toimivat myös ympäristöinsinööritoimistot Royal Consulting Service, Inc. ja Florida Equipment and Restoration, Inc.